Fujara


Jedinečnosť slovenských karpát. Nezvyčajne dlhá, trojdierová píšťala so vzudchovodnou trubicou, píšťalicou, ktorá hráčovi umožňuje dosiahnuť na hmatové otvory, a zároveň vháňať vzduch do zvukotvorného ústrojia. Dopočul som sa a príde mi to zmysluplné, že fujara sa tradične vyrábala o dĺžke pútnickej palice. Pre pastierov by bolo naozaj nepraktické vláčiť so sebou nástroj niekedy azda vyšší než oni sami. Dnes sa ale najčastejšie fujara vyrába v G ladení o dĺžke 1,7 m (na obrázku fujara v Gis, 165 cm).

Fujara šepká, kričí, mrmloce, raduje sa... človek skrze ňu vydáva svedectvo o svojom živote, spovedá sa jej ako veriaci Bohu. V časoch minulých veľmi často rozprávala o ťažkom údele osamoteného, ľudského života. Silné príbehy pastierov, čo oddali svoj život úmornej práci na kolibe, tichej samote hôr a bdelej ochrane svojich čried. Myslím si, že im bola fujara družkou, ktorú nežne brávali do rúk, prikladali k ústam a odovzdávali jej svoje radosti i starosti.