Kodama

Nôž je celkovo dlhý 29 cm, z čoho čepeľ meria 16, 5 cm, ktorá je v najhrubšom mieste silná 4,5 mm.

Čepeľ je vykovaná z vlastnoručne pretavenej ocele Oroshigane , vytavený materiál bol kvôli prečisteniu a pevnosti prekladaný a následne pomocou kladiva a nákovy pretvorený v čepeľ.
Čepeľ je tiež parciálne kalená. Línia hamonu(parciálneho zakalenia) je veľmi výrazna a osobitná, ako to už u tohto materiálu býva. Na rukoväti je použité drevo zo stáročného dubového valca a zvárková oceľ zo skruže tohto valca.

Puzdro je ručne šité škandinávskeho typu s vložkou z javorového dreva vo vnútri, ktorá zaisťuje ešte pevnejšiu polohu a chráni pred prípadným prerezaním puzdra. Zdobenie je vytvorené tlačením a zafarbenie zmesou železnej hrdze a ľanového oleja. Pri zdobení puzdra sa snažím pracovať s jeho tvarom a príbehom noža. Stredná časť, pás, ktorý zvýrazňuje prechod rukoväte ku čepeli je akousi pripomienkou zmeny ročných období a ich úlohy v kolobehu sveta. Rozvetvená línia na najspodnejšej časti je akýmsi symbolom života - sú to korene, alebo koruna, obilný klas, či stromový list.

Použité materiály na rukoväti korešpondujú s materiálom čepele, ktorej oceľ pôvodne slúžila ako brány pre prácu na poli. Podobne aj vyššie zmienený dubový valec bol používaný pre zrovnávanie pôdy. "Kodama" značí v preklade Ozvenu, tavba prebehla v jeseni, kedy sa orala zem a použité materiály hovorili o jari, kedy sa začína siať, nôž bol tak akousi pripomienkou blížiaceho sa znovuzrodenia, ozvenou.