Lothorn

Zatvárací nôž typu „slipjoint“.

Nožík je v otvorenom stave dlhý 16 cm, z čoho čepeľ meria 6,5 cm a v chrbáte je silná cca 4 mm.

Čepeľ je vykutá z listovej pružiny a parciálne zakalená, čiže vytvrdená je len tmavšia časť ohraničená výraznou linkou.

Črienky sú zo dreva starohorského orgovánu, ktorý vyrástol pod svahom vinohradov neďaleko Sudoměřic. Príložky sú z nerezi a poistná pružinka je vybrúsená z prekovanej, listovej pružiny valníku. Čepeľ dosadá na tzv. „stop-pin“, čo je skrytý kolíček medzi príložkami, ktorý zabraňuje dotyku ostria s poistnou pružinkou pri zatváraní noža.