Šesťdierka a dvojačka


Šesťdierka je celkom jednoduchšia obdoba veľmi známej zobcovej flauty. Už pomenovanie píšťaly hovorí, že nástroj má 6 hmatovýh otvorov, ktorými je možno zahrať celú durovú stupnicu. Na píšťaly kedysi pred bačom skladali skúšky aj valasi. Pastier ovcám nehral len pre radosť, zvuk píšťaly ubezpečoval ovcu o tom, že je nablízku jej pán a opatrovateľ, takže sa mohla pokojne pásť, inak by z obezretnosti stále dvíhala hlavu od trávy.

Dvojačka nie je nič iné, ako koncovka so šesťdierkou, ktoré sú k sebe prichytené tak, aby hráč perami obsiahol obidva kanalíky jednotlivých nástrojov zároveň. Hlas dvojačky vo mne vyvoláva dojem vianočných sviatkov, ako koleda nesúca sa vyhriatym priestorom drevenice, zatiaľ čo vonku panuje mráz. Na píšťaly sa hrá súčasne, bezdierová píšťala plní sprievodnú úlohu.