Koncovky

Koncovka je veľmi jednoduchý, hudobný nástroj, ktorého počiatky siahajú do dávnej minulosti. Je to vlastne píšťala s jediným hmatovým otvorom, ktorým je spodný koniec dutého konára, a stade pochádza jej názov. Je to základ, z ktorého vychádzajú všetky dierové píšťaly. Najednoduchšia podoba tohto hudobného nástroja je vlastne len dutý konár, kde vnútorná hrana vrchného otvoru je ostrá, vďaka čomu dokáže hráč pomocou nátisku rozoznieť píšťalu.
Píšťaly vyrábam v rôznych dĺžkach, no vždy je dôležité, aby človek dosiahol rukou na spodnú časť nástroja, kde prstami zakrieva, či odokrieva hmatový otvor. Tradične sa vyrábala tak, aby okienko bolo obrátené ku hráčovi, čiže kryté pred vetrom, ktorý na lúkach dokázal veľmi rýchlo zmariť pastierovu hru.