Lómeloth

Zatvarácí nôž typu „slip-joint“.

V otvorenom stave dosahuje dĺžky 22,5 cm, z čoho čepeľ meria 10 cm, čiže v zatvorenom stave je jeho dĺžka 12,5 cm.

Damascénska čepeľ pozostáva z dvoch rôznych materiálov – nástrojovej ocele triedy 19312 a rakúsko-uhorského kutru na mäso. Počet vrstiev je 224.

Na črienkach je drevo z jaseňového nádoru z brehu Sudoměřického potoka, ktoré je napustené ľanovým olejom. Príložky sú z nerezi, pérko z listovej pružiny a čepeľ je opatrená bronzovými podložkami pre lepší chod nožíka. Nity, ktoré držia pérko sú medenné s kovovými podložkami, u nitu, na ktorom chodí nôž, je to naopak. Čepeľ dosadá na tzv. „stop-pin“ - je to kolíček medzi príložkami, ktorý zabraňuje, aby čepeľ dosadla na pružinu, čiže aby sa netupila.